با توجه به شیوه زندگی در این دوران یکی از دغدغه های روزمره افراد کمبود فضای کافی برای زندگی می باشد و همواره به دنبال بهره گیری از نوآوری های روز دنیا برای استفاده بهینه از فضای در دسترس در منزل های خود بوده اند؛ از اتصال تلویزیون به دیوار گرفته تا استفاده از لپتاپ های بسیار باریک به جای استفاده از سیستم های کامپیوتر خانگی همه و همه در راستای استفاده بهتر از فضای موجود بوده است.

فلاش تانک های توکار بر خلاف نسل قدیم فلاش تانک ها یعنی فلاش تانک های روکار با قرارگیری درون دیوار سرویس بهداشتی شما با اشغال کردن کمترین فضای ممکن امکان استفاده بهینه از فضای موجود را فراهم می آورد.

ین مدل متداولترین و ساده ترین نوع فلاش تانک است. که در آن مخزن بر روی دیوار نصب شده و لوله‌ای جهت انتقال آب از مخزن به کاسه‌ی توالت وجود دارد. یکی از مهترین مزیت‌های این نوع از فلاش تانک ها در دسترس بودن آن برای سرویس و تعمیرات است. تعویض آسان و تعمیر راحت و بی نیازی از بنایی، بزرگترین حسن مدل‌های روکار است. از سوی دیگر اشغال فضا و در دید بودن مخزن را می‌توان نقطه‌ی ضعف انواع فلاش تانک روکار دانست.